Info Kuizi Biologjia pjesa e 18

Kuizi Biologjia pjesa e 18 game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Biologjia pjesa e 18 is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 18 përmban 10 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnrnTestoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet. rnHemofilia, Daltonizmi, Kromozomi X, Kromozomi Y, Kromozomet, Oftalmologjia, Disaharidet, Monosaharidet, Glikogjeni, Glukoza, Celuloza, Saharoza, Komponimet, Qelizat seksuale, Mashkulli, Njeriu, XX, XY, Hormoni antidiuretik, Fiziologjia e njeriut, Anatomia e njeriut, Fiziologjia, Anatomia, Hipofiza, Folikulat, Hipotalamusi, Funksionet, Trupi i verdhë, Citoplazma, Kompleksi i Golxhit, Nukleusi, Nukleolusi, Membrana qelizore, Uzina energjetike, Uzina energjetike e qelizës, Peroksizomet, Energjia e qelizës, Qelizat e bardha të gjakut, Leukocitet, Eritrocitet, Hepatocitet, Histologjia, Embriologjia, Megalocite, Qelizat e njeriut, Njeriu dhe qelizat, Citologjia, Funksionet e qelizave, Gjenet, Gjenetika, Gjenetika humane, Fenotipi, Fenotipet, Efektet e mutacionit, Mutacionet, Mutacioni, Gjeni aktivator, Gjeni strukturor, Gjeni supresor, Gjeni rregullator, Gjeni, Funksionet e gjeneve, Aminoacidet, Acidet, Aminat, Lidhja peptidike, Lidhja polipeptidike, Aminopeptidet,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv ShooTrollin

Friv ShooTrollin

Collect more than three of the same faces to remove they. Get the trollface and troll other faces. Use your mouse to play this game.

Friv Jewel Thief

Friv Jewel Thief

In this maze game you will have to steal the requested item (usually blinking) and escape unnoticed by the guards and security cameras. Be careful, though, as even the easiest level may be filled with safe looking spots that really are not! That original spot where you were unnoticed may now be t...

Friv Super Zombie Shooter 3D

Friv Super Zombie Shooter 3D

You are an elite forces soldier and your mission is to enter an abandoned facility and encounter dangerous zombies. Use your powerful shotgun or machine gun to eliminate them and find the exit on each level to survive in this 3D shooter game. Instructions: WASD Use your mouse and keyboard to pla...

Friv Crash Jeep Ride

Friv Crash Jeep Ride

Drive over the hills with Crash in a jeep. Be very careful and you can win every stage. Your extreme driving skills can help you! Use your keyboard to play this game.

Friv Drake and The Wizards 2

Friv Drake and The Wizards 2

Drake comes back with a exciting new adventure! Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv My Favorite Teacher

Friv My Favorite Teacher

Have you ever wondered how your favorite teacher decides what to wear to work? Now you can dress her up in the outfit you like. Use your mouse to play this game.

Friv Annie Wedding Kissing

Friv Annie Wedding Kissing

This game is about a wedding for a beautiful girl named Annie. She wants to say yes and kiss her future husband, but there are always some people around to disturb them. Try not to get caught! Use your mouse to play this game.

Friv Nelly 2: ep.1

Friv Nelly 2: ep.1

Wonderful adventure of the little girl in the fairy forest. Use your mouse and keyboard to play this game.