Info Kuizi Biologjia pjesa e 18

Kuizi Biologjia pjesa e 18 game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Biologjia pjesa e 18 is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 18 përmban 10 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnrnTestoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet. rnHemofilia, Daltonizmi, Kromozomi X, Kromozomi Y, Kromozomet, Oftalmologjia, Disaharidet, Monosaharidet, Glikogjeni, Glukoza, Celuloza, Saharoza, Komponimet, Qelizat seksuale, Mashkulli, Njeriu, XX, XY, Hormoni antidiuretik, Fiziologjia e njeriut, Anatomia e njeriut, Fiziologjia, Anatomia, Hipofiza, Folikulat, Hipotalamusi, Funksionet, Trupi i verdhë, Citoplazma, Kompleksi i Golxhit, Nukleusi, Nukleolusi, Membrana qelizore, Uzina energjetike, Uzina energjetike e qelizës, Peroksizomet, Energjia e qelizës, Qelizat e bardha të gjakut, Leukocitet, Eritrocitet, Hepatocitet, Histologjia, Embriologjia, Megalocite, Qelizat e njeriut, Njeriu dhe qelizat, Citologjia, Funksionet e qelizave, Gjenet, Gjenetika, Gjenetika humane, Fenotipi, Fenotipet, Efektet e mutacionit, Mutacionet, Mutacioni, Gjeni aktivator, Gjeni strukturor, Gjeni supresor, Gjeni rregullator, Gjeni, Funksionet e gjeneve, Aminoacidet, Acidet, Aminat, Lidhja peptidike, Lidhja polipeptidike, Aminopeptidet,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Super Gingerbread Man 2

Friv Super Gingerbread Man 2

Super Gingerbread man 2 is coming! Jumping to step on enemies or shoot all of them to get rewards! Take care not to fall into traps! Use your keyboard to play this game.

Friv Spongebob MotorBiker

Friv Spongebob MotorBiker

Help sponge bob get to the Finish. Collect all the crabburgers Use your keyboard to play this game.

Friv Rex Stunts

Friv Rex Stunts

Rex Stunts is a fun filled game with lots of stunts to perform. Your goal is to perform the assigned task to complete each level. You have three chances in each level. Use your keyboard to play this game.

Friv Cheese And Macaroni

Friv Cheese And Macaroni

Macaroni and Cheese is one of my favorite dish from all times. I have tried different recipes of mac and cheese but this one is by far my favorite one. The best part of having this recipe at home is that in the evenings, when you are hungry and you do not want to wait much to cook your dinner, yo...

Friv Sweet 16 Party Drive

Friv Sweet 16 Party Drive

You just got your driver's license today and after shopping at the mall you need to drive home to get ready for your big Sweet 16 party. Be careful while driving and make sure to avoid the obstacles in the road including the oil spills. Once you are home you can try on all your new outfits, mix a...

Friv Rainbow Rabbit 4

Friv Rainbow Rabbit 4

P1:Use 'A' and 'D' to move,jump by 'W',make a rainbow by 'Space'P2:Use 'Left' and 'Right' to move,jump by 'UP',make a rainbow by 'Numpad 0' Use your keyboard to play this game.

Friv Bride Dress Up

Friv Bride Dress Up

The limousine has arrived to pick up the bride and people down the wedding hall are waiting for the bride to begin the wedding ceremony. This beautiful bride is quite confused on which wedding dress to wear, so why don Use your mouse to play this game.

Friv Dark Snow Challenge

Friv Dark Snow Challenge

Prove your driving skills in this winter bike challenge online. Use arrow keys to drive and balance the unlock bikesand press space to jump over obstacles on your way. If you think driving in the dark with a powerful dirt bike it's easy thenprove it in 10 intense levels. Finish fast and safe all ...