Info Kuizi Biologjia pjesa e 18

Kuizi Biologjia pjesa e 18 game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Biologjia pjesa e 18 is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 18 përmban 10 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnrnTestoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet. rnHemofilia, Daltonizmi, Kromozomi X, Kromozomi Y, Kromozomet, Oftalmologjia, Disaharidet, Monosaharidet, Glikogjeni, Glukoza, Celuloza, Saharoza, Komponimet, Qelizat seksuale, Mashkulli, Njeriu, XX, XY, Hormoni antidiuretik, Fiziologjia e njeriut, Anatomia e njeriut, Fiziologjia, Anatomia, Hipofiza, Folikulat, Hipotalamusi, Funksionet, Trupi i verdhë, Citoplazma, Kompleksi i Golxhit, Nukleusi, Nukleolusi, Membrana qelizore, Uzina energjetike, Uzina energjetike e qelizës, Peroksizomet, Energjia e qelizës, Qelizat e bardha të gjakut, Leukocitet, Eritrocitet, Hepatocitet, Histologjia, Embriologjia, Megalocite, Qelizat e njeriut, Njeriu dhe qelizat, Citologjia, Funksionet e qelizave, Gjenet, Gjenetika, Gjenetika humane, Fenotipi, Fenotipet, Efektet e mutacionit, Mutacionet, Mutacioni, Gjeni aktivator, Gjeni strukturor, Gjeni supresor, Gjeni rregullator, Gjeni, Funksionet e gjeneve, Aminoacidet, Acidet, Aminat, Lidhja peptidike, Lidhja polipeptidike, Aminopeptidet,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Devil's Ride 3

Friv Devil's Ride 3

Drive your devil through the mountain hills, speed your Moto through difficult obstacles in devil Use your keyboard to play this game.

Friv Operation Guatemala

Friv Operation Guatemala

To destroy a big narcotics gang that is operating in the USA. The operation should be handled quietly with great confidence, so as not to cause a diplomatic crisis. Use your mouse to play this game.

Friv Little Princess Birthday Party

Friv Little Princess Birthday Party

The princess Vivian have a birhday party on the weekend.Now you should choose the lovely fashion clothes and hair styles. Use your mouse to play this game.

Friv Kissing Day

Friv Kissing Day

It is such a beautiful day outside so the two cute lovebirds are going for a walk in the park. They would like to share a kiss or two but here in the park the children are watching so they should hide. Would you like to be a part of their joy? All you have to do is to watch out for the children a...

Friv CF Street War

Friv CF Street War

It is a CF shooting game, Terrorists occupied the corner of New York, surrounded by policeman . pick up your bombs, and destroy all the terrorists! Use your mouse to play this game.

Friv Stickman Rush

Friv Stickman Rush

Ride your bmx and find your exit door to complete each level. Check the timer, you have a limited amount of time to finish the levels. Collect points to score. Control your speed to avoid falling down. Press space bar to flip the direction of the bmx. Use your keyboard to play this game.

Friv US Driving Test

Friv US Driving Test

Pass the US Driving test and qualify to drive your car. Be careful while driving, you may loose your lives. Enjoy! Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv Mario Gold Rush 2

Friv Mario Gold Rush 2

Help Mario And Luigi to collect all coins and reach to the finish. 15 Levels in this funny adventure game! Have Fun! Use your keyboard to play this game.