Info Kuizi Biologjia pjesa e 19

Kuizi Biologjia pjesa e 19 game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Biologjia pjesa e 19 is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 19 përmban 10 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnTestoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet. Teste, Kuize, Matura, Semimatura, Insulina, Hormonet, Biologjia, Teste nga Biologjia, Veprimi antagonist, Veprimi agonist, Glukagoni, Lipokaina, Centropneina, HAD-i, Hormoni antidiuretik, Hormoni, Lipidet. Substancat organike, Substancat Hidrofile, Substancat Hidrofobe, Biosinteza e proteinave, Proteinat, Sinteza e proteinave, Ribozomet, Lizozomet, Mitokondriet, Kompleksi i Golxhit, Qelizat nervore, Neuronet, Receptorët, Sinapsat, Soma, Mushkëritë, Mushkëria, Njesia themelore, Bronket, Bronku, Bronkiolet, Bronkiolat, Alveolet, Hojëza, Pleura, Receptorët për të ftohtë, Termoreceptorët, Shpina, Duartë, Fytyra, Buzët, Procesi i glukoneogjenezës, Glukoneogjeneza, Proceset metabolike, Metabolizmi, Hepatocitet, Renalocitet, Veshkat, Mëlçia, Zorra, Zorrët, Muskuli, Muskujt, Amidoni, Maltoza, Saharoza, Glukoza, Laktoza, Anabolizmi, Katabolizmi, Etapat e anabolizmit, Etapat e katabolizmit, Faza aerobe, Faza anaerobe, Cikli i Krebsit, Cikli pentozik, Glukogjenoliza, Glukoliza,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e dytë

Friv Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e dytë

Ky eshte nje kuiz rreth kafsheve ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth kafsheve se si quhen ne gjuhen angleze.Kuizi permban 10 pyetje me nga 4 opcione ku vetem njeri opcion eshte i sakte.Kjo eshte pjesa e dytë.rnrnrnZgjidhni pergjigjet e sakta rreth emrave te kafsheve ne gjuhen angl...

Friv Scribble Crawler

Friv Scribble Crawler

Scribble Crawler features funny scribble graphics and a challenging gameplay concept. Drive fast, but make sure you release the throttle in time, because you will get a penalty for jumping. Finish the Cup, consisting of 4 stages, as fast as possible with one of the 4 possible trucks! Use your key...

Friv Last Car Standing

Friv Last Car Standing

Prove your driver skills in this armed car contest and be the last car standing in this awesome racing game packed with heavy weapons ready to take you out. challenge of adrenaline pumping racing actions. Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv The Most Wanted Bandito

Friv The Most Wanted Bandito

Welcome to the Wild West! Shoot bandits, jump over obstacles and become the most wanted bandito, on your quest to apprehend the most dangerous bandit of them all - Elmuerto! Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv Flawed Dimension

Friv Flawed Dimension

Two boys got lost in the forest and were taken to another dimension. Now they are hideous creatures! 2 player game modes. Use your mouse to play this game.

Friv Comfortable Room Layout

Friv Comfortable Room Layout

Winter is coming. Little Kylie wants to make her room beautiful and comfortable. She has a good idea, you can help her decorate the room similar to the hint. But if you have a better idea, just do it. Enjoy this lovely decoration game. Use your mouse to play this game.

Friv Frantic Planes

Friv Frantic Planes

The Monkey King is desperate, very perverse planes come to steal all his gold and his most precious statue, everything seems destined to end badly on the Pacific island where everything was happiness, but the Monkey King is not alone, all his people is assembled and comes to the rescue and a very...

Friv Pretty Bride

Friv Pretty Bride

Choose the most beatiful fashion styles from these very beautiful gowns, veils, shoes, flowers and other accessories for this cute bride! Use your mouse to play this game.