Info Kuizi Biologjia pjesa e 19

Kuizi Biologjia pjesa e 19 game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Biologjia pjesa e 19 is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 19 përmban 10 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnTestoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet. Teste, Kuize, Matura, Semimatura, Insulina, Hormonet, Biologjia, Teste nga Biologjia, Veprimi antagonist, Veprimi agonist, Glukagoni, Lipokaina, Centropneina, HAD-i, Hormoni antidiuretik, Hormoni, Lipidet. Substancat organike, Substancat Hidrofile, Substancat Hidrofobe, Biosinteza e proteinave, Proteinat, Sinteza e proteinave, Ribozomet, Lizozomet, Mitokondriet, Kompleksi i Golxhit, Qelizat nervore, Neuronet, Receptorët, Sinapsat, Soma, Mushkëritë, Mushkëria, Njesia themelore, Bronket, Bronku, Bronkiolet, Bronkiolat, Alveolet, Hojëza, Pleura, Receptorët për të ftohtë, Termoreceptorët, Shpina, Duartë, Fytyra, Buzët, Procesi i glukoneogjenezës, Glukoneogjeneza, Proceset metabolike, Metabolizmi, Hepatocitet, Renalocitet, Veshkat, Mëlçia, Zorra, Zorrët, Muskuli, Muskujt, Amidoni, Maltoza, Saharoza, Glukoza, Laktoza, Anabolizmi, Katabolizmi, Etapat e anabolizmit, Etapat e katabolizmit, Faza aerobe, Faza anaerobe, Cikli i Krebsit, Cikli pentozik, Glukogjenoliza, Glukoliza,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Mail Race 3D

Friv Mail Race 3D

The mail delivery people have organised a race to see who is the fastest mail delivery person of the mail company. Use your keyboard to play this game.

Friv Demi Lovato Dating

Friv Demi Lovato Dating

Demi Lovato is a star of the Disney World. She is acting, singing and she is dating one of the Jonas Brothers right now. She is going to a huge event and she needs to be cute for that night. Dress her the best as you can so Joe can be happy with her look. Use your mouse to play this game.

Friv Santa Vs Elves

Friv Santa Vs Elves

It Use your mouse to play this game.

Friv Bratz Movie Stars

Friv Bratz Movie Stars

Choose your fravorite Brat, and dress her up to star in the new Bratz Movie! Use your mouse to play this game.

Friv SOAK

Friv SOAK

These guys just hit your sister with a water balloon. Now it’s time to avenge her!

Friv Halloween Pumpkin Delivery

Friv Halloween Pumpkin Delivery

Test your driving skills in the Halloween night through the cemetery. Deliver some pumpkins in 12 intense levels the game offers. Use arrow keys to balance, drive and brake the tractor. Try to maintain the right speed and the right distance between the tractor and the trailer to make it in one pi...

Friv Hitman

Friv Hitman

You are a Hitman and you make the laws! Can you eliminate all the bandits through 40 levels and bring peace back in town? Use your mouse to play this game.

Friv Conatc

Friv Conatc

Collect the blue circles while avoiding the red ones, the red circle will destroy you. With each level the number of circles will increase. Use your mouse and keyboard to play this game.