Info Kuizi Biologjia pjesa e 19

Kuizi Biologjia pjesa e 19 game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Biologjia pjesa e 19 is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 19 përmban 10 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnTestoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet. Teste, Kuize, Matura, Semimatura, Insulina, Hormonet, Biologjia, Teste nga Biologjia, Veprimi antagonist, Veprimi agonist, Glukagoni, Lipokaina, Centropneina, HAD-i, Hormoni antidiuretik, Hormoni, Lipidet. Substancat organike, Substancat Hidrofile, Substancat Hidrofobe, Biosinteza e proteinave, Proteinat, Sinteza e proteinave, Ribozomet, Lizozomet, Mitokondriet, Kompleksi i Golxhit, Qelizat nervore, Neuronet, Receptorët, Sinapsat, Soma, Mushkëritë, Mushkëria, Njesia themelore, Bronket, Bronku, Bronkiolet, Bronkiolat, Alveolet, Hojëza, Pleura, Receptorët për të ftohtë, Termoreceptorët, Shpina, Duartë, Fytyra, Buzët, Procesi i glukoneogjenezës, Glukoneogjeneza, Proceset metabolike, Metabolizmi, Hepatocitet, Renalocitet, Veshkat, Mëlçia, Zorra, Zorrët, Muskuli, Muskujt, Amidoni, Maltoza, Saharoza, Glukoza, Laktoza, Anabolizmi, Katabolizmi, Etapat e anabolizmit, Etapat e katabolizmit, Faza aerobe, Faza anaerobe, Cikli i Krebsit, Cikli pentozik, Glukogjenoliza, Glukoliza,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Alice in Dreamland

Friv Alice in Dreamland

Alice returns to wonderland but is this wonderland real? It seems more like a dreamland than a wonderland, before exploring this new land Alice needs a new outfit before embarking on a new adventure. Can you give alice this dreamland outfit? Use your mouse to play this game.

Friv Crash Cart

Friv Crash Cart

Race as Crash and Beat your fellow racers. Try to finish first in each race. Use your keyboard to play this game.

Friv Little Mermaid Princess 2

Friv Little Mermaid Princess 2

Have you ever read the story of mermaids? Mermaids are very mysterious. They are quite kind, beautiful and ready to help others. Do you love these cute mermaids and would you like to see them? Come here to play this game, you will see the enchanting mermaids. Help her dress up to become a stylish...

Friv Easter Chicks 3D

Friv Easter Chicks 3D

A cute Easter basket that you add cute 3D dancing chicks to. You can send your custom basket to friends through Twitter. Use your mouse to play this game.

Friv Solar Run

Friv Solar Run

Race through the solar system and compete with the world to see who is the fastest. Try to get to the goal as fast as possible while collecting stars for bonus points. Upgrade your character and visit previous levels to dominate the competition. Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv Shaved Ice MiniMatch

Friv Shaved Ice MiniMatch

classic pair memory match with 5 fruits to create a GIANT 3d Shaved ice cone Use your mouse to play this game.

Friv Iron Man Stark Tower

Friv Iron Man Stark Tower

New york city is being attacked by Lokis armies , they want to destroy Stark tower and the rest of city ! Fortunately Tony stark the genius one has built his new iron man mark 47 gear. Now Tony stark has to stop them with his new iron man suite. Your task now is Helping Tony stark controls the ir...

Friv Muse

Friv Muse

Reach the exit by changing the world around you with music. Use your keyboard to play this game.