Info Kuizi Fizika pjesa e katërt

Kuizi Fizika pjesa e katërt game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Fizika pjesa e katërt is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi. rnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës. rnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa ekatert, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Njësia më e vogël e faradit, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, Madhësia konstante, ngarkesa elektrike, përcjellësi, potenciali, fushë vizive, kapacitet elektrik, kapacitet statik, potencial elektrik, Kondensatorët e rrafshët, bllok-kondensatorë, statik-kondensator, fletëza izoluese, kondensatorë i rregulltë, kondensatori, gota e Lajdenit, shishja e Lajdenit, shufra e Lajdenit, cilindri i Lajdenit, Qarqet elektrike, Materialet që e përçojnë dobët apo fare, përçues, izolatorë, kondensator, potenciale, trupat në natyrë, atomet, Elektriciteti negativ, Elektriciteti pozitiv, Elektriciteti neutral, qelqi, goma, ari, polivinili, argjendi, bakri, përcjellës të thjeshtë, izolant të thjeshtë, gjysmëpërcjellës, përcjellës dhe izolant i ndërlikuar, The smallest unit of ROHRWERK, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, constant size, electric charge, conductor, potential, visual field, electric capacity, static capacity, electric potential, capacitors flat, block-capacitors, static-capacitor, insulation sheet, the regular capacitors, condenser, Lajdenit cups, bottle Lajdenit, Lajdenit rod, cylinder Lajdenit, electrical circuits, materials that convey weak or no, conductors, insulators, capacitor, potential outdoor bodies, atoms, negative electricity, electricity positive, neutral electricity, glass, rubber, gold, polyvinyl, silver, copper, simple tracking, simple insulator, semiconductor, conductor and insulator complex,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Honeydew Melons Adventure Unlimited

Friv Honeydew Melons Adventure Unlimited

Honeydew bug is here again! Help him collect enough honeydew melons to enter next level. Now with unlimited lifes' and ammo. Use your keyboard to play this game.

Friv New Cinderella Prom Dresses

Friv New Cinderella Prom Dresses

Princess Cinderella is going to take part in the ball, which is held in the beautiful palace. This is her first ball after she is an adult. Now, cute Princess Cinderella is selecting her favorite ball gown. Come and help her to show her glamorous charm in the ball. Use your mouse to play this game.

Friv Lil Red Kanoichi

Friv Lil Red Kanoichi

Lil Red Kanoichi is a challenging ninja platformer. Run, jump and climb to complete the 27 levels as quickly possible. Take down the enemy ninjas with your sword. Run and jump over obstacles and try to complete all 27 levels with 3 stars. Controls: Arrow keys to run, up arrow or A key to jump. Th...

Friv Pokemon Bike Adventure

Friv Pokemon Bike Adventure

In this pokemon bike adventure you're driving as Raichu on a motorbike. Explore the world and show you're skills as a motorbike driver. Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv World Of Luigi

Friv World Of Luigi

In this adventure game you play as Luigi, Mario's little brother. Collect all the mushrooms that you need to complete the level and proceed your journey. But be aware of the monsters who would love to stop you on your journey! Use your mouse to play this game.

Friv Pajama Boy 2

Friv Pajama Boy 2

New adventures from Pajama Boy! This chapter you Use your keyboard to play this game.

Friv Ben 10 Race Car

Friv Ben 10 Race Car

Ride with ben10 in a car over hills. Try to stay balanced without tipping over Use your keyboard to play this game.

Friv Wonder Rocket

Friv Wonder Rocket

Launch your rocket into space, unlocking upgrades along the way. Will you be able to reach your destination? And more importantly, what exactly is your destination? Use your keyboard to play this game.